Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Tilbage til oversigten
WipeClean Ethanol Disinfection 80% Food

Blå engangsklude klar til brug. Beregnet til desinfektion af overflader og udstyr, der tåler alkohol. De er beregnet til brug i levnedsmiddelindustrien og er klar til brug lige fra pakken. Kræver hverken efterbehandling eller efterskyl med vand. Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Overfladen skal være våd i henhold til kontakttid angivet på pakken for optimal effekt. Dokumenteret baktericidal, fungicidal og virucidal effekt. Dokumenteret effekt: EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, EN14476, EN14348, EN1276, EN1650.

Kludene er pakket i forpakninger med lufttætte lukninger og nem lukning. De består af 100% polyester, hvilket har den klare fordel, at kludene afgiver så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

* Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

  

Produktfakta
  • Engangsklude til desinfektion
  • Kludene indeholder det rette blandingsforhold og er fra pakken klar til brug
  • Blå wipes
  • CEI vurderet: Intermediate level
  • Godkendt til fødevarervirksomheder
  • Ingen efterbehandling
  • CE mærket
  • Dokumenteret effekt: EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, EN14476, EN14348, EN1276, EN1650
  • Large: 30 x 40 cm (2,5 m2)
Download Materiale

Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpakningen.

Produktet må ikke anvendes til hudpleje. Anvend handsker i henhold til EN 374.

Produktet er ikke velegnet til træ, naturgummi, malede og papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens brugsvejledning omkring desinfektion af udstyret før brug.

Opbevaring: Luk altid emballagen efter brug. Opbevar kludene tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballage.

Sådan køber du vores produkter

Vores produkter sælges gennem vores forhandlere. 
Kontakt os via telefon eller kontaktsiden, så henviser
vi dig til en forhandler. 

+45 64 71 21 12

Gå til kontaktsiden